Historien

Rids af Tingstedets historie

Herning kommune besluttede i 1986 at udbyde seks storparceller i Gullestrup til salg. De to af parcellerne skulle bruges til privat andelsboligbyggeri, som kommunen havde fået andelskvoten til.
Dette var kommet nogle mennesker, som allerede boede i Gullestrup, for øre, så vi var fire personer, som holdt det første møde om andelsboligforeningen i november 1986. Da der var fjorten andelskvoter på den grund, vi havde udvalgt, skulle vi i gang med at “hverve” flere interesserede, og vi gik i gang med mund til mund metoden.
Fra januar 1987 blev der holdt flere møder med andre interesserede, og der blev annonceret i avisen. Den 16/3-87 kunne boligforeningen holde stiftende generalforsamling.

Vi var alle besluttet på, at vores byggeri og fremtidige bofællesskab skulle være så brugerstyret som muligt. Dette betød, at vi skulle arbejde tæt sammen med arkitekt og advokat både i forhold til vores indflydelse på egen bolig og i forhold til lovgivning, projektering og økonomi. Dette ud fra vores vedtægter, som vi meget hurtigt fik udarbejdet.
Det betød adskillige møder. Der skulle ikke placeres en bolig, tegnes et rum eller en væg, opstilles et køkken eller vælges en farve, uden at alle skulle have drøftet det igennem med hinanden og arkitekten. Vi fandt ud af, at brugerstyring tager tid.
F.eks. vores idé med at vi ville have kælder under en del af boligen, måtte vi sige farvel til, da jordbundsundersøgelser viste, at jorden var for fugtig til dette.
Navnet Tingstedet blev valgt blandt mange andre gode navneforslag som f. eks. Kaninbjerget, Byens Lys og Morgenstjerne. Tingstedet er et sted, hvor ting besluttes, hvor man udveksler erfaringer, og hvor man hygger sig. Sådan et sted ville vi gerne bo

Meget hurtigt blev vi enige om, at Tingstedet skulle være en god balance mellem det private og det fælles og efter besøg i andre bofællesskaber og i samarbejde med arkitekten, blev vi enige om placering af de enkelte huse. På grunden skulle der være et torv til fællesskab, græs og legemuligheder for børnene, små kroge og arealer, hvor vi kunne være mere private.
Vi skulle også have et stort fælleshus med plads og køkkenfaciliteter til fællesspisning, som blev, og som stadig er en stor prioritering i fællesskabet.

I starten af 1988 forelå alt udbudsmaterialet til byggeriet, og der blev indhentet tilbud. Stor var spændingen, da de blev åbnet. Der var krav, som skulle overholdes i forhold til standarden af byggeriet; det skulle være sunde materialer i høj kvalitet, og der var et rammebeløb, som byggeriet i følge lovgivningen skulle holdes indenfor. Heldigvis viste det sig, at vi kunne få et godt, sundt byggeri. Vi kunne også få det udenomsareal, som landskabsarkitekten havde tegnet, så som fliser, granitsten og havearbejdet . Dette betød, at det egenarbejde som flere andre bofællesskaber, og som vi også havde indstillet os på at yde, kun var nødvendigt i begrænset omfang.

Juni 1988 kunne vi holde rejsegilde med mange gæster og skeptiske håndværkere, som skulle have serveret salat og grillede hakkebøffer i stedet for de sædvanlige røde pølser; det faldt i god jord, men der var også masser af fadøl.

Undervejs i forløbet fik vi heldigvis flere kommende beboere, og de første flyttede ind i nov.-dec. 1988.

Nytårsaften 1988 blev holdt i et næsten færdigt fælleshus, og februar 1989 startede fællesspisningen; dette som jo var et stort kardinalpunkt i bofællesskabet var meget spændende, pludselig at skulle lave mad til ca. 35 mennesker i stedet for 3-4 personer, var alle meget spændt på. Vi var fire på madhold, vi gik i gang to timer før spisningen og præcist kl. 18 stod maden på bordet. Der var tale om et varieret måltid med grøntsager, salat og kød. Måltiderne skulle være varieret, da beboerne i Tingstedet var mellem 3 og 60 år.
Heldigvis havde vi under rammebeløbet for byggeriet råd til et super moderne industrikøkken, hvor f. eks. opvaskemaskinen vaskede op på to minutter.
Fællesspisningen har stadig meget høj prioritet i bofællesskabet, den fungerer stadig, og der er ikke ændret særlig meget i løbet af de 26 år, vi har eksisteret.

Der er i årenes forløb afholdt mange mærkedage i Tingstedets fælleshus. Der er holdt adskillige runde fødselsdage, børnefødselsdage, kobberbryllup og sølvbryllup. Der er afholdt vielse i vores lysthus, der er født børn, og desværre har vi også måttet tage afsked med beboere.

Af de 14 boliger bebos de 5 stadig af dem, som har været med fra starten for 26 år siden.

Efter de første 26 år er vi enige om, at vi har et velfungerende bofællesskab, som både holder fast i det gamle, men som via diskussion og nye tilflyttere også har måttet forny sig og gå på kompromis.

 

Læs også Herning Folkeblads artikel om Tingstedet: http://aoh.dk/artikel/bof%C3%A6llesskab-med-plads-til-flere

Comments are closed.