Fælleshuset

Tingstedets fælleshus er Tingstedets forsamlingshus.

Fælleshuset danner rammen om mange forskellige begivenheder i bofællesskabet; først og fremmest den obligatoriske madordning med fællesspisning mandag – torsdag. Her mødes alle medlemmer af bofællesskabet og evt. indbudte gæster. Man laver mad sammen, spiser sammen, samtaler og hygger sig. I Fælleshuset er der desuden skiftende maleriudstillinger af forskellige kunstnere.

Desuden er Fælleshuset ramme om familiefester og andre former for festligholdelse af begivenheder. Medlemmerne af bofællesskabet kan frit benytte Fælleshuset, når der er behov for det; dette uden for madholdenes arbejdstider. Arrangementer finder typisk sted i weekends. Fælleshuset er så at sige dagligstuens forlængelse. På hemsen i Fælleshuset er der et lille gæsteværelse med plads til to overnattende gæster.

Fælleshuset, billede 1


Fælleshuset, billede 3

Fælleshuset, billede 2


Fælleshuset, billede 4

Comments are closed.